dr Paweł Wolniewicz

E-mail: pawelw@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6078

adiunkt

FOTO_pw

Zainteresowania naukowe:

  • biometria, morfometria
  • dewon
  • mszywioły, stromatoporoidy, koralowce Tabulata
  • paleontologiczne bazy danych
  • analiza obrazu, analiza tekstur
Artykuły