Rejestracja

Autor/Autorzy (Imię Nazwisko)

Tytuł referatu/posteru

Osoba referująca (Imię Nazwisko)

Adres email

 Zgłaszam referat Zgłaszam poster

 Zgłaszam swój udział w wycieczce do Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (Koszt wycieczki 150 zł. Realizacja wycieczki uzależniona jest od liczby chętnych. Zwracamy uwagę, iż wycieczka obejmuje zjazd do kopalni na głębokość około 1000 m, który nie jest wskazany dla osób z chorobami serca.)

Abstrakt (pliki DOC, DOCX, maksymalna objętość: 16 MB, grafiki proszę umieścić w tekście):

 Jestem zainteresowany/zainteresowana publikacją artykułu pokonferencyjnego w czasopiśmie Geologos