dr hab. Kamilla Pawłowska

E-mail: koka@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6017

profesor UAM

Kamilla

Zainteresowania naukowe:

  • ewolucja zwierząt kręgowych;
  • historie depozycyjne kości ssaków plejstoceńskich;
  • znaczenie zwierząt w neolitycznych protomiejskich osadach w Turcji;
  • udomowienie ssaków;
  • znaczenie gospodarcze i społeczne zwierząt w epoce brązu, żelaza i w średniowieczu;
  • archeozoologia;
  • paleozoologia;
  • tafonomia;
  • plejstocen – średniowiecze
Streszczenia
Artykuły