prof. Jerzy Fedorowski

E-mail: jerzy@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6015

profesor zwyczajny

Jerzy-Fedorowski

Zainteresowania naukowe:

  • Koralowce Rugosa i Dividocorallia:
  • Biologia, t.j. morfologia, przypuszczalna fizjologia, rozwój osobnika i kolonii, mikrostruktura i przyrastanie szkieletu, filogeneza
  • Także tafonomia, paleoekologia, paleogeografia i biostratygrafia w oparciu o koralowce.
Streszczenia
Artykuły