dr Jan Król

E-mail: jan.jozef.krol@amu.edu.pl

asystent naukowy

DSC00504

Zainteresowania naukowe:

  • Dewońskie koralowce tabulata
  • Paleogeńskie koralowce scleractinia
  • Paleoekologia i tafonomia zespołów koralowcowych
  • Sedymentologia skał węglanowych
Artykuły