dr hab. Dominik Pawłowski

E-mail: dominikp@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6045

adiunkt

Pawlowski02

Zainteresowania naukowe:

  • paleoekologia jezior i torfowisk,
  • rekonstrukcje paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe w interglacjale eemskim, późnym vistulianie i holocenie w oparciu o analizę Cladocera,
  • wpływ osadnictwa na stan jezior w holocenie
Streszczenia
Artykuły