dr Beata Gruszka

E-mail: bgruszka@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6049

adiunkt

BeataGruszka

Zainteresowania naukowe:

  • sedymentologia klastyków,
  • osady glacilimniczne i glacifluwialne,
  • glacimarginalne środowiska sedymentacyjne,
  • deformacje osadów nieskonsolidowanych,
  • analiza basenów sedymentacyjnych
Streszczenia
Artykuły